Informace ze semináře "Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - využití uvolněných testových úloh z mezinárodního šetření PISA 2015".