Obsah modulu:

Medicínský management

1.    Právní a etické aspekty péče o duševně nemocné

2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin psychiatrických onemocnění

 

Ošetřovatelský management

  1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
  2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
  3. Cíl ošetřovatelské péče
  4. Realizace ošetřovatelského procesu

Vyhodnocení

Jak postupovat při poskytování první pomoci u různých zranění, stavů chronických i akutních nemocí.