žáci vypracují kazuistiku podle modelu Gordonové u seniora v rámci své odborné praxe. Jediné kriterium: senior ve věku 75 a více let