Novinky stránek

(No announcements have been posted yet.)

Available courses

Obsah modulu:

Medicínský management

1.    Právní a etické aspekty péče o duševně nemocné

2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin psychiatrických onemocnění

 

Ošetřovatelský management

  1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze
  2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy
  3. Cíl ošetřovatelské péče
  4. Realizace ošetřovatelského procesu

Vyhodnocení

Učivo fyziky pro studijní obor Praktická sestra.

Kurz pro žáky 2. ročníku  studijního oboru OA, dostupný pro registrované uživatele na adrese https://ra-academy.moodlecloud.com.

Informace ze semináře "Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - využití uvolněných testových úloh z mezinárodního šetření PISA 2015".

Kurz pro žáky 1. ročníku  studijního oboru OA, dostupný pro registrované uživatele na adrese https://ra-academy.moodlecloud.com.

Kurz pro žáky 4. ročníku studijního oboru OA, dostupný pro registrované uživatele na adrese https://nurses.moodlecloud.com.

Informační a komunikační technologie ve 2. ročníku oboru: Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent.

Matematika pro druhý ročník oboru Zdravotnický asistent

Kurz obsahuje žákovské práce z oblasti internetu a  elektronické pošty, 

Informační a komunikační technologie v 1. ročníku oboru Praktická sestra.

Kurz je vytvořen za účelem testování parametrů systému MOODLE.

Kurz je určen pro studenty 3. ročníku dálkového studia oboru asistent na SZŠ Trutnov jako opora k vyučování předmětu Občanská nauka.

Kurz je určen studentům 1. ročníku dálkového studia oboru asistent na SZŠ Trutnov jako opora k vyučování předmětu Český jazyk a literatura.

Kurz je určen pro studenty 3. ročníku dálkového studia oboru asistent na SZŠ Trutnov jako opora k vyučování předmětu Český jazyk a literatura.

Kurz je určen studentům 4. ročníku dálkového studia oboru asistent na SZŠ Trutnov jako opora k vyučování předmětu Občanská nauka.

Kurz je určen studentům 4. ročníku dálkového studia oboru asistent na SZŠ Trutnov jako opora k vyučování předmětu Český jazyk a literatura.

Tento test vám pomůže určit vaši úroveň angličtiny.

Kurz angličtiny pro začátečníky.